صفحه کنونی: کنکور سایر مطالب کنکوری جزئیات مرحله دوم پذیرش کاردانی بومی گروه پزشکی کنکور ۹۴ و اصلاحات دفترچه ثبت‌نام آزمون ارشد 95

جزئیات مرحله دوم پذیرش کاردانی بومی گروه پزشکی کنکور ۹۴ و اصلاحات دفترچه ثبت‌نام آزمون ارشد 95

جزئیات مرحله دوم پذیرش کاردانی بومی گروه پزشکی کنکور ۹۴ اعلام شد -  اسامی‌ معرفی‌‌شدگان‌ چندبرابر ظرفیت رشته‌‌های‌ تحصیلی نیمه‌‌متمرکز مقطع کاردانی بومی گروه پزشکی دوره‌ روزانه دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً براساس سوابق تحصیلی کنکور ۹۴ اعلام شد.به گزارش خبرنگار مهر، این نتایج در رشته‌‌های‌ گروه پزشکـی شامل مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت عمومی گرایش‌های مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده ، علوم‌آزمایشگاهی، بهداشت حرفه‌ای، مدارک پزشکی و تکنیسین سلامت دهان دوره‌ روزانه دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی بقیه‌اله (عج) و ارتش اعلام شده است.براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز صرفاً براساس سوابق تحصیلی، معرفی‌شدگان‌ هر یک‌ از کدرشته‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کدرشته‌ با توجه‌ به‌ معدل کتبی دیپلم از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب ‌کرده حداکثر در ۲ کدرشته محل استخراج‌ و اسامی‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ شده است.داوطلبان پذیرفته‌شده کنکور ۹۴، (اعم از پذیرفته شدگان شهریور و یا مرحله تکمیل ظرفیت) چنانچه‌ در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند، در صورت انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و پذیرش نهایی‌ در رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمرکز براساس ضوابط، قبولی قبلی آنها لغو شده و امکان بازگشت به قبولی قبلی را نخواهند داشت.تمام معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌های نیمه‌متمرکز صرفاً براساس سوابق تحصیلی برای اطلاع از برنامه زمانی، تاریخ و مکان برگزاری مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش باید مطابق برنامه‌های زمانی مندرج در اطلاعیه اقدام کنند.شرایط عمومی پذیرش دانشجو:دارا بودن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارا بودن دیپلم متوسطه سه ساله نظام جدید و دوره پیش‌دانشگاهی، دارا بودن سلامت جسمانی و روانی برای تحصیل در رشته مـورد علاقه بـر مبنـای جـدول نقص عضو غیرموثر در فعالیتهای مطلوب حرفه‌ای مندرج در دفترچه و قبولی در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش.شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو:دارا بودن شرایط بومی حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه و یا دانشکده علـوم پزشکی برگزارکننـده دوره (شامل: تولد، محل سکونت فعلی و یا محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و یکسال دوره پیش دانشگاهی). دانشجویان دوره روزانه در صورت انصراف قطعی از تحصیل تا پایان بهمن ماه سال جاری ۹۴ حق ثبت‌نام و شـرکت در پـذیرش این کدرشته محل ها را خواهند داشت.شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان سنوات قبل که در کدرشته محل‌های دارای تعهد خدمت پذیرفته شده‌انـد دراین مرحله مجاز نیست. متقاضیان تحصیل مجدد (شامل دانش‌آموختگان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشـد، دکتری عمومی، دکتری حرفه‌ای و همچنین دکترای تخصصی) حق ثبت‌نام و شرکت در این دوره‌ها را ندارند، مگر با پرداخت شهریه مربوطه.شیوه پذیرش:پذیرش از میان داوطلبان بومی حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و یا مجتمع های آموزش عالی سلامت محل برگزاری دوره صورت می‌پذیرد. داوطلبان مرد از نظر مقررات وظیفه عمومی نباید منعی بـرای پـذیرش داشـته باشـند.داوطلبـان علاقـه‌منـد موظفند طی برنامه زمانبندی اعلام شده در این اطلاعیه جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به موسسه ذیربط مراجعه کنند. داوطلبان بومی هر منطقه بر اساس سابقه تحصیلی ، گزینش و به میزان چند برابر ظرفیت اعلام شده، برای مرحله مصـاحبه معرفـی شده‌اند. اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.پذیرفته‌شدگان از مزایای آموزش رایگان برخوردار هستند (بـه اسـتثنای‌ افرادی که بنا به سفارش بخش خصوصی تربیت می‌شوند). تسهیلات اعطایی به پذیرفته‌شدگان دولتی، همانند سایر پذیرفته‌شدگان از محـل آزمـون سراسری اشت.ضوابط فارغ‌التحصیلی:مدارک تحصیلی اعطایی به پذیرفته‌شدگان توسط دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی مربوطـه و بـرای دوره‌هـای برگـزارشده در مجتمع‌ها توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی مجتمع‌ها صادر می‌شود. تعهد خدمت پذیرفته‌شدگان سه برابر مـدت تحصـیل اسـت کـه باید توسط پذیرفته‌شدگان تعهد لازم به موسسه و یا مجتمع محل قبولی، سپرده شود (به استثنای فراگیران شهریه پـرداز).تبصره : کلیـه‌ فراگیران اعم از مشمولین آموزش رایگان و شهریه‌پرداز موظف به گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشـکان هستند و ادامه تحصیل دانش‌آموختگان این رشته مقاطع، مشروط به اتمام تمامی دوره تعهد خدمتی آنهـا است.بر اساس برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان رشته‌های تحصیلی کاردانی بومـی گروه آموزشی پزشکـی دوره‌ روزانه دانشگاههای علوم پزشکی در روزهای ۲۸ آذرماه تا ۲۳ دی ماه متفاوت است که هر کدام از داوطلبان باید بر اساس محل قبولی اولیه نسبت به حضور در دانشگاه محل آزمون اقدام کنند.

--------------------------------اصلاحات دفترچه ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ اعلام شد -  اصلاحات ایجاد شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ با اعلام حذف چهار کد رشته‌ امتحانی اعلام شد.به گزارش خبرنگار مهر، این اصلاحات در کد رشته‌های امتحانی ۱۱۱۱، ۱۱۲۶، ۱۲۰۶، ۱۳۱۲ و ۱۳۱۵ ایجاد شده است.داوطلبانی که در کد رشته‌های امتحانی ۱۱۱۱- مجموعه الهیات و معارف اسلامی (۱)، ۱۱۲۶- مجموعه حقوق، ۱۲۰۶، مجموعه زیست شناسی ـ علوم سلولی و مولکولی، ۱۳۱۲- مجموعه مهندسی منابع طبیعی ـ چوب و ۱۳۱۵- مجموعه کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی ثبت‌نام کرده اند باید به اصلاحات اعمال شده، توجه کنند.داوطلبان پس از بررسی اصلاحات در صورت تمایل می توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

کدرشته امتحانی     نام رشته امتحانی     مورد و یا موارد اصلاحی

۱۱۱۱     مجموعه الهیات و معارف اسلامی (۱)     ردیف رشته ۱۱ با عنوان علوم قرآن و حدیث به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاه‌های پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵ حذف می‌شود.

۱۱۲۶     مجموعه حقوق     با عنایت به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، سؤال‌های درس ۱۳ «آیین دادرسی کیفری» براساس قانون جدید و اصلاحیه آن طراحی خواهد شد.رشته‌‌های ردیف ۲۷ با عنوان حقوق هوایی و ردیف ۲۸ با عنوان حقوق پزشکی به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاه‌های پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵، حذف می‌شوند.

۱۲۰۶     مجموعه زیست شناسی ـ علوم سلولی و مولکولی     ردیف رشته ۸ با عنوان زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاه‌های پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵ حذف می‌شود.

۱۳۱۲     مجموعه مهندسی منابع طبیعی ـ چوب     ردیف رشته ۶ با عنوان طراحی و مهندسی چوب به دلیل عدم پذیرش توسط دانشگاه‌های پذیرنده در آزمون سال ۱۳۹۵ حذف می‌شود.

۱۳۱۵     مجموعه کشاورزی ـ بیماری شناسی گیاهی     عنوان صحیح ردیف رشته دوم ریزکرم‌شناسی است.


بازدید: 506
افزودن نظر
نام
نظر خود را درباره این مطلب بنویسید
Security Image
کد امنیتی فوق را وارد نمایید.
محل تبلیغات شما- ایران مدرس
پر بیننده های کنکور
کد قرار دادن بنر ایران مدرس در سایت شما
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اینستاگرام ایران مدرس
فیس بوک ایران مدرس
آپارت ایران مدرس
لینکدین
تلگرام ایران مدرس